..από το 1954
Ένα μεγάλο όνομα στην
ποιότητα κατασκευής.

Τι πρέπει να ξέρετε...

Κριτίρια και προυποθέσεις για την επιλογή σκάφους.

Έχοντας υπόψη πως η θάλασσα είναι ένα έντονα δυναμικό περιβάλλον που απαιτεί προσοχή, η επιλογή ενός σκάφους θα πρέπει να γίνει αφού προηγουμένως ο υποψήφιος αγοραστής έχει αποσαφηνίσει τα ακόλουθα:

 • Τον τρόπο χρήσης του σκάφους (αναψυχή, ψάρεμα ή και τα δυο μαζί).
 • Εάν έχει δίπλωμα ταχυπλόου ή όχι.
 • Την περιοχή που θα πραγματοποιεί τους συνήθεις θαλάσσιους πλόες.
 • Τον αριθμό επιβαινόντων στο σκάφος.
 • Εάν το σκάφος θα ελλιμενίζεται ή θα ρυμουλκείται από τρέιλερ.
 • Τη δυνατότητα έλξης του σκάφους σε περίπτωση ρυμούλκησής του από τρέιλερ.

Αποσαφηνίζοντας όλα τα παραπάνω, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα παρακάτω αξεσουάρ με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του:

 • Τέντες ηλίου (πτυσσόμενες ή σταθερές).
 • Τέντες δωματίου ή Τ. ΤΟΡ.
 • Ρολ μπάρ και διάφορες άλλες ανοξείδωτες κατασκευές.
 • Φωτισμός του σκάφους σε κατάλληλα σημεία του καταστρώματος εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση σε αυτό.
 • Βάσεις ψαρέματος και σημεία στήριξης (ρέλια, χειρολαβές) σε σημεία που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής.
 • Σκάλες, πασαρέλες και λαβές που εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση στο σκάφος.
 • Ράουλα ή ηλεκτρονικοί εργάτες που χρησιμεύουν στο σήκωμα της άγκυρας.
 • Ηλεκτρονικά αξεσουάρ χρήσιμα στο ψάρεμα, όπως βυθόμετρα και fishfinder.
 • Gps ή gps plotters απαραίτητα για την πλοήγησή του σκάφους.


Ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, αφού προηγουμένως συζητήσει με τον κατασκευαστή ο οποίος αναλαμβάνει να τον οδηγήσει στην ιδανική για τις ανάγκες του επιλογή.