..από το 1954
Ένα μεγάλο όνομα στην
ποιότητα κατασκευής.

Δίκτυο Συνεργατών.

Κατσίρας Νικόλαος
(Εμπόριο σκαφών μηχανών θαλάσσης)

Γκόγκας  Ιωάννης
(Συνεργείο & εμπόριο  σκαφών  αναψυχής)

Βακόνδιος  Φραγκίσκος
(Εμπόριο σκαφών μηχανών θαλάσσης)