..από το 1954
Ένα μεγάλο όνομα στην
ποιότητα κατασκευής.

Κόρφος Κορινθίας

Μανωλάκης Δημητριος
(Εμπόριο σκαφών αναψυχής συνεργείο)


Κόρφος Κορινθίας

Τηλ.: 27 4130 0952
Κιν.: 697 797 3572