..από το 1954
Ένα μεγάλο όνομα στην
ποιότητα κατασκευής.

Σύρος

Βακόνδιος  Φραγκίσκος
(Εμπόριο σκαφών μηχανών θαλάσσης)

Τάλαντα Σύρου,
Σύρος

Τηλ.: 22 8108 7272
Fax: 22 8108 1910
Κιν.: 693 236 067