..από το 1954
Ένα μεγάλο όνομα στην
ποιότητα κατασκευής.

Χίος

Στρογγυλός Βασίλειος

Αντικλέους 1
Χίος

Τηλ.: 22710 22640
Κιν.: 6973057102