..από το 1954
Ένα μεγάλο όνομα στην
ποιότητα κατασκευής.

Αλεξανδρούπολη

Πασχαλάκης  Ιωάννης
(Εμπόριο σκαφών)


3ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Συνόρων,
Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25 5103 1333
Κιν.: 697 750 9107