Εκτύπωση

Ταρασιάδης Δημήτρης & Σια ΟΕ
(Εμπόριο  σκαφών  αναψυχής)


Ν.Ρύσιο - Θέρμη  Θεσσαλονίκη

Τηλ./Fax.: 23 9207 2729
Κιν.: 69 444 66920