..από το 1954
Ένα μεγάλο όνομα στην
ποιότητα κατασκευής.

Κόρινθος

ΦΩΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
(Εμπόριο σκαφών αναψυχής συνεργείο)

80χλμ ΠΟΑΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27 4108 5460
Κιν.: 694 488 8530